Het NK Little League vaart in 2021 nieuwe koers

Het NK Little League keert, nadat het in 2020 vanwege het coronavirus niet door kon gaan, in 2021 terug! Het toernooi krijgt wel een andere vorm. Werden in de afgelopen jaren alle wedstrijden van alle leeftijdscategorieën op één plek gespeeld? In 2021 worden de toernooien voor de verschillende leeftijdscategorieën weliswaar in het Pinksterweekend (22, 23 en 24 mei) gespeeld, maar niet langer op dezelfde speellocatie.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen deze maand (vóór 1 januari) een bid indienen voor de organisatie van het toernooi voor:

 • Honkbal Littles
 • Honkbal Intermediates
 • Honkbal Juniors
 • Honkbal Seniors
 • Softbal (alle categorieën)

Om in aanmerking te komen om een toernooi voor een van bovenstaande categorieën te organiseren, dient de vereniging te beschikken over minimaal twee honkbalvelden (Honkbal Seniors en Juniors) of twee jeugd/softbalvelden (Honkbal Littles en Intermediates en Softbal).

Heb je met jouw vereniging interesse in het organiseren van een van deze toernooien? Stuur dan een bid in met daarin de volgende zaken.

Zaken die in het bid terug moeten komen zijn:

 • Voor welke league wil je het NK organiseren?
 • Motivatie
 • Aantal beschikbare velden (minimaal 2 SB of 2 HB velden per toernooi)
 • Naam en gegevens contactpersoon organisatie/ toernooi directeur
 • Zijn er voldoende mogelijkheden om de officials te ontvangen en verzorgen?
 • Zijn er voldoende beschikbare vrijwilligers binnen de club, met name voor specifieke taken: toernooidirecteur, wedstrijdleiding, website beheer, social media
 • Welk Additioneel aanbod ga je organiseren (dus wat biedt je aan rondom het toernooi)
 • Zijn er eventuele mogelijkheden voor teams om te overnachten in de buurt? Zo ja, welke?

 

Inmiddels zijn de locaties voor 2021 bekend